Вивчення закономірностей виникнення та зростання оксидних структур на поверхні тугоплавких металів

Ескіз недоступний
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І І. Мечнікова
Анотація
Вивчення особливості поведінки тугоплавких металів (зокрема вольфраму) при високих температурах дозволяє традиційно використовувати їх в якості легуючих добавок жароміцних сталей, в авіа- та ракетобудуванні, для виготовлення катодів і анодів, деталей високотемпературних вузлів. І хоча близько 90% йде на виплавку спеціальних сталей, в останні роки сфера застосування цих металів істотно збільшилася. Оксиди вольфраму володіють унікальними фізико-хімічними властивостями, кристалічні нанооксиди даних металів є перспективними матеріалами. Оксид вольфраму може бути використаний як каталізатор або газовий сенсор. Крім того, він має властивості фотохромізму, тетрохромізму, електрохромізму (оборотна зміна оптичних характеристик під дією тепла, ультрафіолету, електричного поля). Подібні властивості використовуються в «розумних вікнах», гнучких дисплеях, сонячних колекторах.
Опис
Ключові слова
104 фізика та астрономія, високотемпературне окислення, високотемпературне окислення, електротермографічний метод, тепломасобмін
Бібліографічний опис
Лисянська, М. В. Вивчення закономірностей виникнення та зростання оксидних структур на поверхні тугоплавких металів = Studying the patterns of formation and growth of oxide structures on the surface of refractory metals : дипломна робота магістра / М. В. Лисянська; наук. кер. С. Г. Орловська; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т математики, фізики та інформаційних технол., Каф. загальної фізики і фізики теплоенергетичних та хімічних процесів. – Одеса, 2018. – 67 с.
DOI
ORCID:
УДК