Психолінгвістична теорія О. О. Потебні в концепціях сучасного мовознавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Питання етнічної ментальності і архетипності,які є найсуттєвішими в історикофілософському осмисленні етногенезу, для лінгвіста і нтеріоризуються у феномені лінгвоментальності, теоретична розробка якої в українському м овознавстві пов'язується перш за все із славетним іменем О.О.Потебні. Наукову спадщину великого ученого можна кваліфікувати як підґрунтя антропоцентристських тенденцій у сучасних лінгвістичних дослідженнях, які стосуються аналізу мовної картини світу як ментальновербальної об'єктивації універсуму в індивідуальнопсихічних, національноспецифічних та універсальнологічних мисленнєвих процесах. Дослідження, що стосуються цієї проблематики, зосереджувались здебільшого на мовнопсихологічній поведінці окремої особистості та психолінгвістичній специфіці дитячого мовлення, і тільки в останні роки питання національної ментальності та її вербальної конденсації, порушені великим ученим, дістали наукового розголосу (Г.О.Ващенко, Ю. О. Карпенко, В. М. Русанівський, Г.Г. Почепцов).
Опис
Ключові слова
психолінгвістична теорія, сучасного мовознавства
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики
DOI
ORCID:
УДК