Особливості розвитку фітопланктону в прибережних водах о.Зміїний (2003-2009рр.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2078-2357
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Тернопільскій національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, 2015
Анотація
Наведено результати 12-річних досліджень угрупувань мікроводоростей та ціанобактерій, що розвивалися на акваторії Дністровського лиману. Простежено тенденції до збільшення частки видів головних таксонів фітопланктону і збільшення різноманітності в угрупуваннях фітопланктону на півночі та у центрі лиману. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що влітку якість води на акваторії Дністровського лиману поступово погіршується з півночі на південь у напрямку до моря.
Results of 12-year studies of microalgae and Cyanobacteria communities developing in the Dnister Liman have been presented. Tendencies of increase in the number of species belonging to main phytoplankton taxa, as well as of biodiversity increase in phytoplankton communities in the north and the centre of the Liman have been traced. The data received suggest that in summer water quality in the Dnister Liman degrades gradually seawards, from the north to the south.
Опис
Ключові слова
фітопланктон, лиман, різноманітність, індекс Шенона, phytoplankton, liman, diversity, Shannon’s index
Бібліографічний опис
Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В.Гнатюка. Сер. Біол., Спец. вип.: Гідроекологія. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 185-188.
DOI
ORCID:
УДК