Аналітична хімія. Ч. 1. Хімічні методи якісного та кількісного аналізу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Практикум для самостійної роботи студентів містить інформаційний обсяг навчальної дисципліни «Аналітична хімія», робочий план та план самостійної роботи студентів при вивченні теми «Хімічні методи якісного та кількісного аналізу». Розглянуті приклади розв'язання типових задач та вправ, надається перелік питань для підготовки до контрольних, модульних робіт та екзамену. Практикум призначений студентам факультету хімії та фармації ОНУ імені І. І. Мечникова першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (102 Хімія) при підготовці до занять з навчальної дисципліни «Аналітична хімія».
Опис
Практикум
Ключові слова
аналітична хімія, хімічні методи, якісний аналіз, кількісний аналіз, 102 Хімія
Бібліографічний опис
Аналітична хімія : практикум для самост. роботи студентів 2 курсу ф-ту хімії та фармації / О. М. Чеботарьов, О. М. Рахлицька, О. М. Гузенко, Т. М. Щербакова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – Ч. 1. Хімічні методи якісного та кількісного аналізу. – 169 с.
DOI
ORCID:
УДК
543.2