Чорногорська зброя в XIX сторіччі

Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена опису та аналізу зброї, що використовувалася чорногорцями на протязі усього XIX сторіччя, яке стало найбільш яскравим та визначальним у історії цієї країни. Парадокс полягає в тому, що майже увесь арсенал чорногорських воїнів був ідентичний арсеналу їх запеклих ворогів із Османської імперії.
Статья посвящена описанию и анализу оружия, использовалась черногорцами в течение всего XIX века, которое стало самым ярким и определяющим в истории этой страны. Парадокс заключается в том, что почти весь арсенал черногорских воинов был идентичен арсенала их заклятых врагов из Османской империи.
The article describes and analysis the weapons used by Montenegrins during the XIX century, which was the most striking and decisive in the history of this country. The paradox is that almost all arsenals of Montenegrin soldiers were identical to their bitter enemies of the Ottoman Empire.
Опис
Ключові слова
зброя, Чорногорія, Балканський півострів, військова історія, XIX сторіччя, оружие, Черногория, Балканский полуостров, военная история, XIX столетие, weapons, Montenegro, the Balkan Peninsula, military history, XIX century
Бібліографічний опис
Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
DOI
ORCID:
УДК