Mind maps як інноваційна технологія навчання іноземної мови під час професійної підготовки здобувачів вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
ХХІ століття – століття інновацій. Стрімкий розвиток освіти, науки та усіх сфер життя вимагає створення чогось унікального. З кожним роком зацікавлювати студентів вивченню іноземних мов стає важче і важче. Але Mind maps – є чудовим прикладом повного занурення у мову, що викликає інтерес у здобувачів вищої освіти.
Опис
Ключові слова
Mind maps, вивчення іноземних мов, здобувачі вищої освіти
Бібліографічний опис
Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XXX Міжнар. наук.-практ. конф. (07 берез. 2023 р., Гамбург, Німеччина, дистанц.) / за ред. І. В. Жукової, Є. О. Романенка. – Гамбург, Німеччина : ГО ВАДНД, 07 берез. 2023 р.
DOI
ORCID:
УДК