“Universus mundum” П. Біціллі та універсалії культури О. Кирилюка: порівняльний аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Пошук інваріантних елементів культури, виділення універсалій культури – одна з головних проблем філософії культури, культурології, культурної антропології та інших міждисциплінарних напрямків Humanities. Мета даної публікації – представити дві версії репрезентації універсальних вимірів культури, які були створені в Одесі в різні епохи двома видатними вченими гуманитариями Петром Біциллі та Олександром Кирилюком.
Опис
Ключові слова
“Universus mundum” П. Біціллі, універсалії культури О. Кирилюка, Петро Біциллі, Олександр Кирилюк, універсальні виміри культури, універсалії культури
Бібліографічний опис
Голубович І. В. “Universus mundum” П. Біціллі та універсалії культури О. Кирилюка: порівняльний аналіз / І. В. Голубович // ІV Верниковські читання (2024) : Матеріали Наук. читань пам’яті Марата Верникова / відп. ред. В. Л. Левченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – С. 24–25.
DOI
ORCID:
УДК