Об’єктивне і суб’єктивне в ментальному бутті онімів

Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Слово окрім свого узагальненого, загальномовного значення, фіксованого тлумачними словниками і спільного для всіх носіїв мови, містить – для кожної людини, а не для всього народу одразу! – “інформацію, ширшу, ніж просто значення”, містить “мінливий, нестабільний і дуже індивідуалізований ментальний семантичний процес”. Цей процес – зміна, рух, нова концептуалізація вже наявних у ментальному лексиконі людини концептів.
Опис
Ключові слова
концепт, ментальний лексікон, пошуки денотата, оніми
Бібліографічний опис
Ономастика та апелятиви: зб. наук. праць
DOI
ORCID:
УДК