Воспоминания о профессоре-энтомологе Игоре Константиновиче Лопатине

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Представлен биографический очерк жизни профессора-энтомолога Игоря Константиновича Лопатина, детально описан одесский период его жизни и научной деятельности.
Опис
Ключові слова
Лопатин, И. К., Одесский университет, зоология, энтомология, музейные коллекции
Бібліографічний опис
Известия Музейного Фонда им.А.А.Браунера = Вісті музейного фонду ім. О.О.Браунера : науч. журн. = наук. журн.
DOI
ORCID:
УДК