Маркетингові стратегії та їх використання в аграрному секторі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стратегічний розвиток аграрних підприємств на ринкових засадах, посилення конкурентної боротьби, інтеграція у світовий економічний простір займають перше місце з ефективного функціонування сільськогосподарськими виробниками. У ринкових умовах економічна ефективність функціонування суб'єктів ринку сільськогосподарської продукції значно залежить від розробки результативних маркетингових стратегій аграрних підприємств, здійсненні гнучкої цінової політики, організації оптимальних каланів збуту сільськогосподарської продукції, умінні орієнтуватися у навколишньому середовищі та передбачати основні тенденції розвитку сектору економіки.
Опис
Ключові слова
аграрний сектор, розвиток, підприємство, стратегія
Бібліографічний опис
Глобальний маркетинг: аналіз і виклики сучасності : 2-а Міжнар. наук.-практ. конф., тези доп., (Київ, 22 трав. 2020 р.). – К.: НАУ, 2020.
DOI
ORCID:
УДК