Виробнича практика з фармацевтичної хімії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді Плюс
Анотація
Методичні вказівки містять відомості щодо мети і завдань виробничої практики з фармацевтичної хімії, її змісту, порядку проходження і підведення підсумків. Вони поможуть здобувачам при проходженні практики і сприятимуть підготовці до заліку з виробничої практики. Методичні вказівки адресовані здобувачам факультету хімії та фармації спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти, а також можуть бути корисними для керівників на базах практики.
Опис
Ключові слова
фармацевтична хімія, виробнича практика, організація процесу виробничої практики, база виробничої практики, професійні завдання провізора, контроль та забезпечення якості лікарських засобів, 226 Фармація, промислова фармація
Бібліографічний опис
Виробнича практика з фармацевтичної хімії : метод. вказівки для здобувачів ф-ту хімії та фармації другого (магістер.) рівня освіти спец. 226 «Фармація, пром. фармація» / уклад.: Н. Ф. Федько, В. В. Ведута. – Одеса : Олді+, 2023. – 20 с.
DOI
ORCID:
УДК