Політика і мораль як системи організації соціальної інтеракції: діалектика взаємозв’язку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дослідження процесів політичної інтеракції посідає важливе місце серед інших напрямків сучасного суспільствознавства. Проте, незважаючи на певну «традиційність» цієї галузі наукових студій, пошук ресурсів та методів стабілізації політичної взаємодії й досі не досяг задовільного ступеню ефективності, обумовлюючи актуальність подальших теоретичних розвідок та практичної апробації їхніх результатів.
Опис
Ключові слова
волюнтаристи, інституціалісти, неоінституціалісти, управлінська система, облаштування суспільно-політичної інтеракції, бюрократизації державних органів, соціального капітал, оптимізації суспільно-політичної взаємодії
Бібліографічний опис
Дослідження політичної взаємодії в умовах трансформації суспільства: збірка наук. праць
DOI
ORCID:
УДК