Правова політика України: актуальні проблеми та перспективи в умовах глобальної правової інтеграції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
З набуттям Україною незалежності, утвердженням повноцінного членства в Організації Об’єднаних Націй та визначенням євроінтеграційного курсу розвитку у якості пріоритетного, намічено орієнтири щодо подальшого процесу демократизації в країні, визначено юридичні зобов’язання України відносно членів європейської спільноти.
Опис
Ключові слова
правова політика, Україна, правова інтеграція
Бібліографічний опис
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. П’яті юридичні читання: збірник тез доповідей Міжнар. щорічної дистанц. наук. конф. (28 жовт. 2022 р., м. Одеса) /За заг. ред. Т.В. Степанової, О.А. Чувакова; уклад. С.В. Пілюк, О.В. Нарожна. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2022.
DOI
ORCID:
УДК