Органічна хімія. Частина 2

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Посібник включає тестові запитання та правильні відповіді до них з наступних тем: «Альдегіди. Кетони», «Карбонові кислоти та їх похідні», «Нітрогеновмісні сполуки», «Гетерофункціональні кислоти», «Вуглеводи», «Гетероциклічні сполуки». До завдань наведені також необхідні коментарі та роз’яснення щодо того, чому та чи інша відповідь є вірною.Дане видання з дисципліни «Органічна хімія» призначене для студентів, що навчаються за спеціальністю 226 – Фармація, промислова фармація, ОКР «Магістр», як для самостійної підготовки до інтегрованого тестового іспиту КРОК 1, так і для використання в навчальному процесі.
Опис
Ключові слова
226 Фармація, промислова фармація, органічна хімія, тестовий іспит КРОК 1
Бібліографічний опис
Органічна хімія. Частина 2 [Електронний ресурс] : електрон. метод. посіб. для самост. підготовки студентів, що навчаються за спец. 226 – Фармація, пром. фармація, до інтегров. тест. іспиту КРОК 1 / уклад.: О. В. Шевченко, К. В. Буренкова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 57 с. – 2,2 МБ.