Проблема академічної доброчесності в освітньому просторі закладів вищої освіти України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У відповідності до Закону України «Про освіту» освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту тощо. Тобто, держава визнає, що всебічний розвиток особистості є запорукою розвитку суспільства та держави. В той же час, з початку становлення української держави, особливо значущою для нашої країни постала проблема корупції. За даними, зокрема, неурядової організації «Transparency International Україна», за статистикою звернень, корупція в освіті лідирує серед інших галузей.
Опис
Ключові слова
освіта, корупція, академічна доброчесність, науково-педагогічний працівник
Бібліографічний опис
Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір : зб. тез доповідей міжнар. наук. конф. (Львів, 24-25 жовт. 2019 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
DOI
ORCID:
УДК