Про необхідність розширення території національного природного парку «Тузлівські лимани»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В Україні частка заповідних територій становить 6,15 % її площі, а в Одеському регіоні – 4,5 %. Серед всіх 25 областей України Одещина займала 23-тє місце за кількістю заповідних об’єктів, 10-те місце за їх площею та 15-те – за часткою заповідності, а серед 10 адміністративних областей, що лежать у степовій зоні, відповідно восьме, третє та четверте місця. У той же час, нормативними державними документами передбачено збільшення частки заповідності в Україні до 10 % у 2015 році та до 15 % у 2020 році, а в Одеській області –до 7,6 % на 1 січня 2017 р. та до 10,4 % – на 1 січня 2021 р.. Тобто перший показник наразі не виконаний, другий свідчить, що в області за чотири роки площу ПЗФ слід розширити більше ніж вдвічі.
Опис
Ключові слова
Україна, Одеський регіон, Одещина, заповідні об’єкти, степова зона, природно-заповідний фонд, національний природний парк «Тузлівські лимани»
Бібліографічний опис
Теорія і практика берегознавства та природокористування : Зб. матер. міжнар. конф. (Одеса, 30-31 травня 2022 р.) / Ред. колегія. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022.
DOI
ORCID:
УДК