Аспекти розвитку ринку цінних паперів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Загальні процеси глобалізації та євроінтеграції вимагають від розвитку України адаптуватися до економічного законодавства під Директиву Ради ЄС та ВТО, що істотно підвищує увагу до регулювання фінансового ринку та гальмування розвитку сучасних механізмів та інструменті. До останніх можна віднести розвиток фондового ринку (чи ринку цінних паперів). Так проведення операцій на фондовому ринку є складним і ризиковим видом діяльності, який супроводжується нестабільністю та неможливістю протидіяти цілеспрямованим спекуляціям. Також слід відмітити спад у розвиненні підприємств реального сектору економіки, без останніх майже неможливе нормальне та поступове піднесення ринку цінних паперів. Саме тому розгляд аспектів подальшого розвитку ринку цінних паперів є доцільним та залишається актуальним.
Опис
Ключові слова
аспекти розвитку, ринок, цінні папери
Бібліографічний опис
Матеріали 73-ї звітної наук. конф. професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету ОНУ ім. І.І. Мечникова (м. Одеса, 28–30 листоп. 2018 р.) : збірник. – Одеса, 2018.
DOI
ORCID:
УДК