Аналітична хімія. Ч. 2. Хімічні методи кількісний аналізу : методичні вказівки для студентів ф-ту хімії та фармації другого (магістерського) рівня освіти

Анотація
Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу «Аналітична хімія». Вони містять відомості щодо теоретичних та практичних основ методів кількісного аналізу, наведено прописи методик хімічних методів кількісного аналізу, контрольні питання та список рекомендованої літератури. Рекомендовані для студентів природничих факультетів при підготовці до занять, які навчаються за спеціальностями 226 «Фармація, промислова фармація».
Опис
Ключові слова
аналітична хімія, кількісний аналіз
Бібліографічний опис
Гузенко О. М. Аналітична хімія. Ч. 2. Хімічні методи кількісний аналізу : методичні вказівки для студентів ф-ту хімії та фармації другого (магістерського) рівня освіти / О. М. Гузенко, Т. М. Щербакова, О. М. Рахлицька, О. М. Чеботарьов. – Одеса : ОНУ, 2021. – 66 с.
DOI
ORCID:
УДК