Прояви правового нігілізму сучасного суспільства та шляхи їх подолання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Відповідно до ст. 1 Конституції України наша держава є суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова [1]. Проте, не завжди засади, які є формально-визначеними, відповідають дійсності. В цілому, процес побудови правової та соціальної держави достатньо складний і потребує багато часу та зусиль, як зі сторони самої держави, так і всього суспільства. Одним з явищ, що ускладнює процес побудови правової держави, є правовий нігілізм.
Опис
Ключові слова
правовий нігілізм, Україна, суспільство
Бібліографічний опис
Збір. тез доп. студ., аспір. та здобув. – учасн. 76-ї звіт. конф. Одеського нац. ун-ту імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 26-28 квіт. 2020 р.). – Одеса : Фенікс, 2021.
DOI
ORCID:
УДК