Антагоністичні властивості Lactobacillus plantarum по відношенню до збудника бактеріального раку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Було проведено дослідження антагоністичних властивостей лактобацил та здатність проявляти інгібуючий ефект щодо збудника бактеріального раку у штамів Lactobacillus plantarum, виділених з ферментованих рослинних продуктів України і Франції. Саме дія низького pH культуральної рідини обумовила антагоністичні властивості досліджених штамів L. plantarum. In vitro більша частка штамів L. plantarum спричиняла пригнічення росту збудника бактеріального раку та не було виявлено вираженої різниці у властивостях між штамами, виділеними в Україні і Франції. Пригнічення інфекції бактеріального раку під впливом лактобацил становило - від 86,7% до 100% на рослинах каланхое, а на есплантах моркви - від 32,0% до 100%. Роботу викладено на 38 сторінках, вона містить 2 таблиці та 7 рисунків. Наведено посилання на 50 джерел літератури (20 кирилицею та ЗО латиницею).
Antagonistic properties of lactobacilli and their ability to inhibit crown gall agent were studied in Lactobacillus plantarum strains isolated from the fermented plant products in Ukraine and France. It was the effect of low pH of cultural liquid that explained the antagonistic properties of investigated strains of L. plantarum. In vitro the majority of L. plantarum strains caused the suppression of crown gall agent, and it wasn't clear difference of properties between strains isolated in France and Ukraine. The suppression of crown gall infection in case of treating with lactobacilli reached from 86,7% to 100% in the Kalanchoe plants, and from 32,0% to 100% in carrot explants. Diploma thesis is expounded on 38 pages, it contains 2 tables, 7 figures. It provides links to 50 references (20 cyrillic and 30 latinic).
Опис
Ключові слова
6.040102 біологія, R. radiobacter, L. plantarum, антагоністичні властивості бактеріальний рак, Antagonistic, R. radiobacter, crown gall
Бібліографічний опис
Невинна, Т. В. Антагоністичні властивості Lactobacillus plantarum по відношенню до збудника бактеріального раку = Antagonistic properties of Lactobacillus plantarum against crown gall agent : дипломна робота бакалавра / Т. В. Невинна; наук. керiвник: Н. В. Ліманська; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. мікробіології, вірусології та біотехнології. – Одеса, 2016. – 38 с.