Викладачі та студенти кафедри ботаніки у вітчизняній та світовій науці

Анотація
На основі аналізу біографій та наукових робіт 35 викладачів та студентів Новоросійського (Одеського національного) університету, які працювали в ХІХ-ХХ ст. у трьох основних напрямках: альгології, вивчення наземної флори та фізіології рослин, з’ясовано їх місце у вітчизняній та світовій науці. Оскільки більшість з них була натуралістами, в багатьох випадках важко однозначно виділити напрям досліджень. Зроблено наголос на виявленні послідовності поколінь та зв’язку вчитель –учень.Підкреслено роль вчених-ботаніків у розвитку мікробіології, генетики,селекції.
Опис
Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 380 с.
Ключові слова
видатні вчені, кафедра ботаніки, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, вітчизняна наука, світова наука
Бібліографічний опис
Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова .- Одеса :, 2015
DOI
ORCID:
УДК