ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД НА РЕЙДЕРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СИСТЕМУ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Фенікс
Анотація
Рейд, рейдерство — це дії, спрямовані на набуття певного особою прав на майно, або контролю над суб’єктом господарювання без згоди власника, або особи, яка здійснює контроль над суб’єктом господарювання, що відбувається у ході спланованого конфлікту відповідно до певного сценарію (стратегічного плану), який має правове обгрунтування та мотивацію — дійсні чи удавані та реалізується із додержанням (або з імітацією додержання) встановлених законом процедур. В Україні поширене «чорне» рейдерство, що постає як протизаконне по суті загарбання майна на підставі удаваних правових обґрунтувань та з імітацією додержання встановлених законом процедур.
Опис
Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: Тези Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса,13—14 червня 2008 р.) / За заг. ред. Ю. М. Оборотова. - Одеса: Фенікс, 2008.
Ключові слова
рейд, рейдерство, рейдерська діяльність
Бібліографічний опис
Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: Тези Міжнар. наук.-практ. конф. (13—14 червня 2008 р.)
DOI
ORCID:
УДК