Особливості механізму державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні є важливою складовою системи управління економікою та інструментом реалізації інвестиційної політики держави. Головною його метою є створення умов для динамічного, збалансованого соціально- економічного розвитку України. Для визначення ролі держави в управлінні інвестиційною діяльністю, в першу чергу, необхідно визначитись, що собою являє державне регулювання. Отже, державне регулювання – це сукупність інструментів, за допомогою яких відповідні органи держави на базі законодавства та в межах своєї компетенції здійснюють вплив на процес функціонування тієї чи іншої сфери суспільного життя.
Опис
Ключові слова
держава, механізм, регулювння, інвестиційна діяльність
Бібліографічний опис
Матеріали VIІІ Міжнародного круглого столу "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" (05 травня 2017 року, м. Одеса) : захід присвяч. святкуванню 152-річчя створення Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова : збірник / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ, Каф. бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту [та ін.]; відп. ред. Н. Л. Кусик. – Одеса : ЛЕРАДРУК, 2017. – 234 с.
DOI
ORCID:
УДК