Актуальні питання розвитку вітчизняних публічних фінансів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розвиток публічних фінансів, центральною ланкою котрих є державний бюджет, належать до ключових складових економічного зростання нашої країни та потребують сучасних підходів до управління ним. Потреба в ефективному управлінні фінансами, в створенні державної стратегії соціально- економічного розвитку, що будуть враховувати національні та регіональні інтереси, в збалансованій системі публічних фінансів створюють умови для перетворень в країні, що сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності української економіки, її розвитку та модернізації. Але на цьому шляху стоять перешкоди, які пов’язані з наслідками економічної кризи, високим рівнем державного боргу та макрофінансовою нестабільністю. Необхідною умовою недопущення цих перешкод повинна стати ефективна система управління та контролю ресурсів публічних фінансів.
Опис
Ключові слова
актуальні питання, розвиток, публічні фінанси
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : збірн. матеріалів VI Міжнар. наук.-практич. конф. (м. Одеса, 22-23 листоп. 2018 р.). – Одесса, 2018.
DOI
ORCID:
УДК