Автор у києворуській літературі ХІ-ХІІ ст.: умови здійснення творчого процесу в агіографічних творах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Література Київської Русі – підґрунтя літератури нової і новітньої, важливий етап становлення мистецтва слова України. Ця творчість, виняткова і самобутня, привертала і привертає увагу дослідників мистецтва слова, котрі, попри тривалість процесу, продовжують відкривати в ній усе нові й нові аспекти, котрі, безперечно, варті уваги медієвістів та й інших істориків літератури. Одним із таких аспектів наукового осмислення є категорія автора. Дослідження специфіки його втілення має свої нюанси, зумовлені, передусім, історичними обставинами епохи, в яку, власне, і створювався твір. Історія зберегла декілька імен києворуських авторів, які стали частиною української історії. Так, один із перших творів Києворуської держави літопис «Повість минулих літ» розпочав писати Нестор Літописець, чернець Києво-Печерської лаври, пізніше канонізований церквою. Відомий твір ораторського мистецтва «Слово про Закон і Благодать», виголошений на честь відкриття Софії Київської, приписують першому руському митрополиту Іларіону. Автор перлини києворуської літератури «Слово про похід Ігорів» невідомий, його імʼя, на жаль, не збереглося, однак численними версіями того, хто міг бути автором цього художнього твору, сповнені наукові праці від давнини до сучасності в багатьох країнах світу. Проте в більшості випадків автор твору в літературі Київської Русі анонімний. Разом із тим індивідуальність автора-творця твору тут вторинна, а первинною є його «збірна» природа. Як писав дослідник О. Александров, авторство в середньовічному тексті особливе: не анонімне, не індивідуальне, а винятково збірне, воно не передбачає момент завершеності, бо весь час підключає аспект змін, доповнень, читацького і редакторського впливу, тож реальний автор у цій ситуації перебуває в такій собі позиції позазнаходження» [2, с. 56]. Усі ці аспекти накладають особливу відповідальність дослідника-науковця, який береться їх вивчати. У нашій дипломній роботі ми будемо вивчати своєрідність категорії автора в агіографічних творах епохи Київської Русі, а саме житіях.
Опис
Ключові слова
035 філологія, 035.01 українська мова та література, магістр, література Київської Русі, автор, творчий процес, агіографічні твори
Бібліографічний опис
Бурдіян, К. О. Автор у києворуській літературі ХІ-ХІІ ст.: умови здійснення творчого процесу в агіографічних творах = The Author in Kyiv Rassian literature of the 11 th-12 th centuries: insight into the creative process in hagiographic works : кваліфікаційна робота магістра / К. О. Бурдіян. – Одеса, 2023. – 71 с.
DOI
ORCID:
УДК