Злочинність в об’єктиві українських телепрограм: стратегії репрезентації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У дослідженні сконцентровано увагу на телепрограмі «Надзвичайні новини» (випуски якої охоплюють значний тематичний спектр новин на кримінальну проблематику). Мета — проаналізувавши випуски телепрограми, визначити стратегії репрезентації новин на кримінальні теми та оцінити рівень висвітлення злочинності.
Опис
Ключові слова
злочинність, українські телепрограми, стратегії репрезентації
Бібліографічний опис
76-а звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників. Секція: Соціальні комунікації : матеріали 76 щоріч. наук. конф. проф.-викл. складу і наук. працівників (Одеса, 20 груд. 2020 р.) / за ред. О. А. Іванової. – Одеса : С. Л. Назарчук, 2020.
DOI
ORCID:
УДК