Підземні дренажні споруди як інструмент вивчення деформаційних процесів в породах зсувного схилу Одеського узбережжя

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Анотація
Мета роботи полягала в встановленні особливостей формування і розвитку деформацій і зміщень порід схилів Одеського узбережжя за результатами інструментальних спостережень в дренажних спорудах протизсувного комплексу. Показано, що використання в якості інструменту вивчення деформаційних процесів в зсувних схилах дренажних споруд протизсувного комплексу Одеського узбережжя дозволяє отримати уявлення про інженерно-геодинамічні умови ділянки і структурно-тектонічні особливості масивів порід. Аналіз даних інструментальних спостережень в дренажних спорудах вказує на те, що найбільші величини деформацій і їх похідних концентруються в межах лінійно локалізованих ослаблених зон, які розчленовують масив на окремі структурні елементи – мікроблоки. Можна припустити, що завдяки диференційованим переміщенням дрібних блоків не лише в зсувному схилі, але і в корінному масиві порід відбувається формування і розвиток зон локальних пластичних деформацій, тобто тектонічними процесами створюється і постійно підтримується в активному стані структурно-геологічна основа зсувних процесів. Незважаючи на виконанні протизсувні заходи, зсувною схил є рухливою системою і має високу чутливість до дії широкого спектру природно-техногенних чинників.
Опис
Ключові слова
Підземні дренажні споруди, Одеське узбережжя, деформаційні процеси
Бібліографічний опис
Актуальні питання наук про Землю: погляд молоді: матеріали ІІ наук. конф. студентів і аспірантів (м. Харків, 12-13 квітня 2018 р.). Х.: Стиль-Издат, 2018.
DOI
ORCID:
УДК