Розвиток інтелігентності в суспільстві як фактор його консолідації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Визначальною в долі народу є роль інтелігенції як його провідника – в піднесенні української культури на вищий, елітарний рівень, в наслідок тривалого у поколіннях спілкування та досконалого знання світової культури як природних форм буття в ній українських державних діячів, політиків і воєнних, дипломатів, учених і діячів культури, взаємообміну та повноцінного знайомства інших народів з українською і в цьому синтезі – її справжнього розвитку.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Збірка матеріалів 69-ї науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року. / ред. колегія: Л. М. Дунаєва, У. В. Варнава, Л. С. Смокова. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 164 с.
DOI
ORCID:
УДК