Оцінка фінансового стану підприємства: проблема викривлення інформації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Нововведення, які здійснюються в останні роки в умовах розвитку ринкових відносин в Україні, зокрема, кардинальні зміни кредитно-банківської системи, впровадження нових форм власності, трансформація бухгалтерського та фінансового обліку, знову підняли актуальність питань аналізу та управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання як основних і пріоритетних видів ресурсів. Очевидне, що при наявності фінансових ресурсів можна забезпечити підприємство будь-якими іншими ресурсами в необхідній кількості або за бажаною комбінацією. Ці питання можна успішно вирішувати в рамках фінансового аналізу. У найзагальнішому розумінні фінансовий аналіз — це метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності [1, с. 25-30].
Опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса / відп. ред.: І. С. Канзафарова, А. О. Нігреєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Астропринт, 2014.
Ключові слова
зміни кредитно-банківської системи, трансформація бухгалтерського та фінансового обліку, управління фінансовими ресурсами, фінансовий аналіз
Бібліографічний опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса
DOI
ORCID:
УДК