Стратегії управління інноваційною діяльністю і конкурентоспроможність підприємств

Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Україна, незважаючи на складні умови сучасності, про¬довжує будувати основи європейської демократичної держави. Стратегічна задача нашої країни закріплена в наступних нормативних актах: «Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 pp.) шляхом європейської інтеграції», Державна цільова економічна програма «Стратегія розвитку інноваційної інфраструктури України на 2009-2013 pp.», Програма економічних реформ на 2010-2014 pp. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 pp. в умовах глобалізаційних викликів» та інші.
Опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса / відп. ред.: І. С. Канзафарова, А. О. Нігреєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ . – Одеса : Астропринт, 2014.
Ключові слова
стратегічна задача, стратегії управління, конкурентоспроможність підприємств
Бібліографічний опис
Матеріали 69-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова, 26-28 листопада 2014 року м. Одеса
DOI
ORCID:
УДК