Дослідження взаємозвязку електронних фінансових послуг та електронного бізнесу в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Формування основ інформаційного суспільства в Україні пов’язано із розвитком інформаційних технологій. Сучасний стан розвитку техніки, комунікаційних технологій зумовив появу нових можливостей у розвитку фінансових послуг.
Опис
Ключові слова
фінансові електронні послуги, електронний бізнес
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи = Финансовые аспекты развития государства, регионов и субъектов хозяйствования: современное состояние и перспективы = Financial aspects of the development of state, regions and economic entities: current situation and prospects : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листоп. 2017 р., м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Навч.-наук. ін-т інформації та соц. технологій [та ін.]; гол. оргкомітету Л. М. Дунаєва. – Одеса : Бондаренко М.О., 2017. – 279 с.
DOI
ORCID:
УДК