Міграційно-правовий стан в Україні : проблеми сьогодення та шляхи вирішення

Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Аналіз сучасного міграційно-правового стану в Україні дозволяє звернути увагу на декілька проблемних аспектів. Перша і, на нашу думку, головна проблема полягає у відсутності в країні виваженої і всеохоплюючої Концепції державної міграційної політики. Друга проблема, на яку хочемо звернути увагу в результаті аналізу сучасного міграційно-правового стану в Україні, є недосконалість правового забезпечення системи правових гарантій міграційного режиму.
Опис
Ключові слова
міграційно-правовий стан, міграційна політика, правові гарантії, міграційний режим
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми національного законодавства : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 15 листопада 2017 року / Центральноукраїнський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка [та ін.]; редкол.: Є. Ю. Соболь [та ін.]. – Кропивницький : Полімед-Сервіс, 2017. – 242 с.
DOI
ORCID:
УДК