Концепція створення системи фінансового забезпечення розвитку страховика

Анотація
У статті запропоновано концептуальний підхід до створення системи фінансового забезпечення розвитку страховика, представлено структуризацію інформаційної бази фінансового забезпечення страховика із обґрунтуванням комолексного показника діагностики (FDP) – фінансовий потенціал розвитку.
There is a presentation of the conceptual approach for the creation of the system of financial provision of the insurer’s development in the article. The structure of the information base of the financial insurers provision with the foundation of the complex indicator for the evaluation (FDP) – Financial Development Potential.
Опис
Ключові слова
страховик, фінансове забезпечення, розвиток, insurer, financial provision, development
Бібліографічний опис
Вісник соціально-економічних досліджень