Проблема удосконалення змістових модулів щодо збереження здоров’я в стандарті вищоі освіти з “Безпеки життєдіяльності людини “

Анотація
Роботи зі стандартизації освіти в Україні почалися у 1998 році і продовжуються по теперішній час. Сформовані Міністерством освіти і науки України робочі групи з розробки Державного стандарту освіти опрацьовують вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки у вигляді трьох взаємопов’язаних складових: освітньо – кваліфікаційна характеристика (ОКХ), освітньо – професійні програми (ОПП), засоби діагностики рівня освітньо – професійної підготовки (ЗД). Дисципліна “Безпека життєдіяльності людини” (БЖДЛ) введена в освітньо–професійні програми бакалаврів всіх напрямів освіти як нормативна; навчальний предмет “Основи безпеки життєдіяльності людини” введено як складову проекту Державного стандарту загальної середньої освіти в освітню галузь “Здоров’я і фізична культура.”
The method of medical and social questionnaire revealed the presence of high stress load and reduced activity indexes. It was shown that more then two third of students were characterized by the chronic pathology. It was determined their skeptical attitude to phisical culture and rational nutrition, partiality to harmful habits. For the purpose of the preservation of modern youth health it is necessary to inscribe in the program on “Safety of human life and activity” for higher school the module about healthy life-style.
Опис
Ключові слова
"Безпека життя і діяльності людини", освітня та фахова підготовка, студенти
Бібліографічний опис
Вісник Сумського державного університету
DOI
ORCID:
УДК