Сучасний філософський інструментарій досліджень історичної пам’яті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Запропоновані методичні вказівки, фактично, є коротким викладом змісту дисципліни «Сучасний філософський інструментарій досліджень історичної пам’яті», яку викладають здобувачам третього освітньо- наукового рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Методичні вказівки відповідають навчальній програмі дисципліни «Сучасний філософський інструментарій досліджень історичної пам’яті», яка, у свою чергу, складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктор філософії спеціальності 033 Філософія. Мета навчальної дисципліни «Сучасний філософський інструментарій досліджень історичної пам’яті»: практичне освоєння методик визначення типу історичної свідомості тої чи іншої спільноти; оволодіння основною термінологією з сучасної філософії історії. Завдання навчальної дисципліни «Сучасний філософський інструментарій досліджень історичної пам’яті»: формування компетентностей для практичного застосування методик вивчення історичної свідомості.
Опис
Ключові слова
філософський інструментарій, дослідження, історична пам’ять, свідомість, Моріс Гальбвакс, французька традиція memory studies, тоталітарне минуле, Алейди Ассман
Бібліографічний опис
Сучасний філософський інструментарій досліджень історичної пам’яті : методичні вказівки з вибіркового курсу для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія / О. А. Довгополова. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 36 с.
DOI
ORCID:
УДК