Економічний аналіз в умовах ринкової економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Ринкові відносини потребують ґрунтовного аналізу ринкових ситуацій з тим, щоб визначити принципи дії ринкових механізмів. Такий аналіз у розвинутих країнах виявив цілу низку об'єктивних закономірностей і дав змогу планувати кількість товару відповідно до вимог споживачів, «підігнати» товар під наявний на ринку попит.
Опис
Ключові слова
ринкові відносини, економічний аналіз, економіка України
Бібліографічний опис
Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Актуальні процеси економічного розвитку в сучасних умовах" 23-24 березня 2017 року / Херсонський держ. ун-т, Одеський нац. екон. ун-т . – Херсон, 2017.
DOI
ORCID:
УДК