Система професійного менеджменту економічної організації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В умовах формування професійної системи менеджменту економічної організації можна виділити два підходи, що становлять основу відмінних ознак праці менеджерів і структурно сформувати її по вертикалі та по горизонталі. Побудова системи професійного менеджменту економічної (ділової) організації, в першу чергу, пов’язана з визначенням вертикальних (лінійних) і горизонтальних (функціональних) управлінських структур, які визначають діяльність управлінського персоналу в ієрархії організації на трьох структурних рівнях.
Опис
Ключові слова
менеджмент економічної організації, професійний менеджмент, топ-менеджер, управлінський персонал
Бібліографічний опис
Матеріали 72-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 29 листопада – 1 грудня 2017 року, м. Одеса. Секція: Економічних і правових наук: збірник / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса: Фенікс, 2017.
DOI
ORCID:
УДК