Заходи забезпечення кримінального провадження та заходи кримінального процесуального примусу: проблеми співвідношення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Досягнення науки кримінального процесуального права та новації в кримінальному процесуальному законодавстві обумовлюють взаємний розвиток один одного. Нажаль законодавець, поспішаючи врегулювати певні суспільні відносини, ігнорує напрацювання науки кримінального процесуального права. Вини-кає ситуація, коли новації законодавства, які не були результатом наукового осмислення, доводиться прилаштовувати у існуючу систему знань про кримінальне процесуальне право. Яскраво ця проблема проявилася у питаннях законодавчого визначення заходів забезпечення кримінального провадження та їх співвідношенні з заходами кримінального процесуального примусу.
Опис
Ключові слова
забезпечення кримінального провадження, аходи кримінального процесуального примусу, проблеми співвідношення
Бібліографічний опис
Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 14 квітня 2016 р. / Одеський держ. ун-т внутр. справ . – Одеса : Одеський держ. ун-т внутрішніх справ (ОДУВС), 2016.
DOI
ORCID:
УДК