Ставлення до посмішки дорослих і молодих людей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Принт Мастер
Анотація
У роботі відображені результати дослідження, проведеного протягом 3 років. За цей час посмішка, як психологічний феномен, аналізувалася нами багатосторонньо, зокрема - її позитивний вплив, негативний вплив, вплив на здоров’я, вплив на роботу, вплив на відносини.
Опис
Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання". Вип. 7 : Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху: матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, 24-26 квітня 2014 р. – Одеса, 2014.
Ключові слова
посмішка, феномен
Бібліографічний опис
Розквітання
DOI
ORCID:
УДК