Еволюція сучасних організаційних структур та  способів лідерства в організації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сучасний ринок – турбулентне середовище, що дедалі складніше піддається прогнозуванню та контролю. Для розбудови релевантної стратегії необхідно аналізувати і оперувати постійно зростаючими масивами інформації. Інформація – це ключове джерело конкурентної переваги організацій і привід для жорстокої боротьби. З організацій, які змагаються за ресурси в межах ресурсної теорії організацій поступово відбувається перехід до організацій, що змагаються за інформацію – з’являється і розвивається інформаційна теорія фірми.
Опис
Ключові слова
організація, управління, спосіб лідерства, керівник
Бібліографічний опис
Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та з добувачів-учасників 74-ї звітної конференції Одеського національного університет у імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (Одеса, 25–27 квітня 2018 р.). – Одеса: Фенікс, 2018.
DOI
ORCID:
УДК