Розвиток особистісного потенціалу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Курс лекцій є сучасним виданням, яке висвітлює особистісний потенціал людини як інтегральну характеристику рівня її особистісної зрілості, яка дозволяє проявляти активність, гнучкість, внутрішню свободу та відповідальність, оптимізм, що забезпечують самоефективність, життєстійкість, самореалізацію. Рекомендовано для студентів факультету психології та соціальної роботи, що отримують освітній рівень «магістр» за спеціальністю 053 «Психологія» в ОНУ імені І. І. Мечникова.
Опис
Ключові слова
потенціал особистості, рівень особистісної зрілості, особистісний потенціал, потенційні можливості особистості, 053 Психологія
Бібліографічний опис
Чернявська Т. П. Розвиток особистісного потенціалу : курс лекцій / Т. П. Чернявська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – 83 с.
DOI
ORCID:
УДК
159.923:005.336-043.86(042.4)