Cyanoprokaryota у водних об’єктах Тилігульського регіонального ландшафтного парку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Репозитарій Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Анотація
В зв’язку з зростаючим антропогенним впливом на водні екосистеми спостерігаються зміни у складі альгофлори. Зокрема, свідченням того, що водойми парку наразі знаходяться в напруженому екологічному стані є наявність у них значної кількості синьо-зелених водоростей. Метою нашої роботи було дослідити різноманітність Cyanoprokaryota водойм Тилігульського регіонального ландшафтного парку (далі ТРЛП) та узагальнити результати власних досліджень і відомості про синьо-зелені водорості парку з літературних джерел.
Опис
Матеріали VII Міжнародної конференції молодих вчених «Біорізноманітність. Екологія. Еволюція. Адаптація», що присвячена 150-річчю з дня заснування Одеського університету (Одеса, 18-19 вересня, 2015). – Одеса: Репозитарій Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 2015.
Ключові слова
Cyanoprokaryota, ТРЛП, Великий Царегол
Бібліографічний опис
Матеріали VII Міжнародної конференції молодих вчених «Біорізноманітність. Екологія. Еволюція. Адаптація», що присвячена 150-річчю з дня заснування Одеського університету (Одеса, 18-19 вересня, 2015)
DOI
ORCID:
УДК