Щодо основних причин академічної недоброчесності в закладах вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На сучасному етапі розвитку суспільства перед нашою країною постали багато проблем і викликів. Перехід від радянської системи до демократичного шляху розвитку система освіти не спромоглася, на наш погляд, перейти на необхідний якісно новий рівень стандартів організації та впровадження освітнього процесу.
Опис
Ключові слова
академічна недоброчесність, заклади вищої освіти
Бібліографічний опис
Освіта дорослих в Україні та світі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 155-річчю ОНУ ім. І. І. Мечникова, 60-річчю ф-ту РГФ та 60-річчю каф. педагогіки (м. Одеса, 2 жовт. 2020 р.) / за ред. проф. Голубенко Л. М., проф. Цокур О. С. – Одеса : Бондаренко М. О., 2020.
DOI
ORCID:
УДК