Сучасні технології обробки інформації при організації роботи аптек

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
НУ «Запорізька політехніка»
Анотація
Впровадження сучасних технологій обробки інформації дає можливість підприємствам постійно розвиватися. Творчість, інновації та підприємливість відкривають шлях до розробки програмного забезпечення для оптимізації операцій та підвищення продуктивності роботи аптечних мереж.
Опис
Ключові слова
обробка інформації, робота аптек, організація роботи аптек
Бібліографічний опис
Максимова Ю. О. Сучасні технології обробки інформації при організації роботи аптек / Ю. О. Максимова, О. С. Максимов // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 12-13 жовт. 2023 р.) [Електронний ресурс] / редкол.: відп. ред. В. А. Шаломєєв. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 376–377.
DOI
ORCID:
УДК
330.3.004.8.615