Студентська молодь України: ментальні особливості, ідентичність, спосіб життя

Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Тенденції розвитку першої половини ХХI століття стали часом складання нової цивілізаційної ситуації,у який ментальні особливості, ідентичність, спосібжиття студентської молоді України є предметом наукового і соціального інтересу. Це питання у сфері уваги охорони здоров'я, психології, соціології, політології.
Опис
Ключові слова
студентська молодь України, ментальні особливості, ідентичність, спосіб життя
Бібліографічний опис
Матеріали 78–ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І. І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції «Психологія», «Соціальна робота» (Одеса, 22–24 листоп. 2023 р.). – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
DOI
ORCID:
УДК