Особливості використання низькорослих Голонасінних рослин в штучних ландшафтах м. Одеси

Ескіз недоступний
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Дипломна робота присвячена підбору асортименту низькорослих голонасінних рослин для використання в штучних ландшафтах м. Одеси. В результаті аналізу літератури та асортименту садових центрів складено список видів низькорослих хвойних рослин, який нараховує 73 культивари, що відносяться до 10 родів та 3 родин. Проаналізовано колористичні, формові та габітусні характеристики низькорослих хвойних рослин.
The thesis is devoted to the selection of an assortment of low-growing gymnosperms for use in artificial landscapes of Odessa. As a result of the analysis of the literature and the assortment of garden centers, a list of species of low-growing conifers was compiled, which includes 73 cultivars belonging to 10 genera and 3 families. The color, shape and habit characteristics of low-growing conifers were analyzed.
Опис
Ключові слова
206 садово-паркове господарство, низькорослі хвойні, озеленення, декоративність насаджень, міське озеленення
Бібліографічний опис
Васенко, Д. О. Особливості використання низькорослих Голонасінних рослин в штучних ландшафтах м. Одеси = Peculiarities of using short stature Gymnosperms in artificial landscapes of Odesa : дипломна робота бакалавра / Д. О. Васенко. – Одеса, 2023. – 32 с.
DOI
ORCID:
УДК