Інтеграційні процеси в цукробуряковому підкомплексі АПК

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
Анотація
Розглянуто сучасний стан розвитку цукробурякового підкомплексу АПК в Україні. Вивчено особливості функціонування вертикально-інтегрованих структур (агрохолдингів) в даній галузі. Досліджено напрямки інвестицій в розвиток цукрових заводів (придбання, модернізацію, будівництво) і зростання агрохолдингів зокрема.
The present condition of development of the beetsugar agricultural subcomplex in Ukraine was considered in the article. The features of the operation of vertically integrated structures (agricultural holdings) in the area were examined. Directions of the sugar mills investment (acquisition, modernization, construction) and the growth of agricultural holdings particularly were investigated.
Опис
Ключові слова
цукробуряковий підкомплекс, інтеграція, агрохолдинги, ефективність, sugar beet subcomplex, integration, agricultural holdings, the effectiveness
Бібліографічний опис
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
DOI
ORCID:
УДК