Проблеми і перспективи регіоналізації України

Анотація
Розглянуто основні проблеми і перспективи регіоналізації України
Рассматриваются основные проблемы и перспективы регионализации Украины
Main principles of Ukraines regionalization are considered
Опис
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць.- спец. випуск / Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи.- в 2-х ч. Ч.1. -Київ: КНЕУ,2011.- 718
Ключові слова
регіоналізація, адміністративно-територіальний устрій, регіон, система розселення, регионализация, административно-территориальное устройство, регион, система расселения, regionalization, administratively, territorial structure, region, system of settling
Бібліографічний опис
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць.- спец. випуск / Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи.- в 2-х ч. Ч.1. -Київ: КНЕУ,2011.-718
DOI
ORCID:
УДК