Кінетичні особливості полімеризації метилметакрилату під дією 5-метил-5-гексен-2,4-діонату марганцю (ІІ)

Анотація
Відомо, що β-дикетонати перехідних металів використовують як ініціаторитори радикальної полімерізації вінілових мономерів.
Опис
Ключові слова
β-дикетонати, полімерізація
Бібліографічний опис
Збірник наукових праць XVІІ наукової конференції “Львівські хімічні читання-2017”
DOI
ORCID:
УДК