Актуальні проблеми кримінального процесуального права та криміналістики

Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесуального права та криміналістики» є поглиблене засвоєння аспірантами сучасних теоретичних, законодавчих і практичних проблем, пов’язаних з застосуванням чинного кримінального процесуального законодавства та базових теоретичних й методологічних знань і умінь щодо організації проведення слідчих (розшукових) дій на досудовому розслідуванні та під час розслідування правопорушень певних категорій.
Опис
Ключові слова
кримінальне процесуальне право, криміналістика
Бібліографічний опис
Миколенко О.М., Нарожна О.В., Дришлюк І.А. Актуальні проблеми кримінального процесуального права та криміналістики: методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право / О.М. Миколенко, О.В. Нарожна, І.А. Дришлюк; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одесса, 2021. – 53 с.
DOI
ORCID:
УДК